Μεταδότες στάθμης - υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι
Περιγραφή
Downloads
01.
AC 80.03
AC 80.03
Ψηφιακά όργανα πίνακος ενδεικτικά / ρυθμιστικά, WIKA , τύπος DI-35 ,5 ψηφίων 14mm, διάστασεις 96Χ48mm,' 'MULTI INPUT'' ( 4-20 mA ,V , PT100, K , J , R , S κλπ), Acc. : 0,02%, IP 54,  4 πλήρως προγραμματιζόμενες εξόδοι ρελέ (ALARM), τροφοδοσία 100...240V AC ή 24V AC/DC, πλήρως συνεργαζόμενα με τους         μεταδότες WIKA
Download PDF
02.
LM 40.04
LM 40.04
Μεταδότες στάθμης - υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι,με πρωτόκολλο επικοινωνίας (HART PROTOCOL) κατάλληλοι για λιπαντικά και καύσιμα, αντιεκρηκτικοί, WIKA,  τύπος LF-1, περιοχές μέτρησης : 0...+0,1 bar (1mH2O) ...  0...+6 bar (60 mH2O)  & απόλυτη πίεση, - Acc.: 1%, έξοδος σήματος 4-20 mA ή DC 0.1 ... 2.5 V, προστασία  IP68, καλώδιο "FEP" έως 300Μα  Συνδιάζονται μέ ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος WIKA, τύπος DI-35.
Download PDF
03.
PE 81.23
PE 81.23
Μεταδότες στάθμης - υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι, αντιεκρηκτικοί, WIKA,  τύπος IL-10, περιοχές μέτρησης : 0...+0,1 bar (1mH2O) ...  0...+25 bar                     (250 mH2O) - Acc.: 0,5%,έξοδος σήματος 4-20 mA, προστασία  IP68, καλώδιο "FEP" έως 300Μα  & με πιστοποιητικό του γερμανικού νηογνώμονα "GL" για χρήση στη ναυτιλία. Συνδιά-
ζονται μέ ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος WIKA, τύπος DI-35.
Download PDF
04.
PE 81.09
PE 81.09
Μεταδότες στάθνης - υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι, WIKA, τύπος LH-10, περιοχές μέτρησης : 0...+0,25 bar(2,5 mH2O) ... 0...+10 bar  (100 mH2O) - Acc.: 0,5%,έξοδος σήματος 4-20 mA, προστασία  IP68, καλώδιο "FEP" έως 100Μα. Συνδιάζονται μέ   ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος WIKA, τύπος DI-35.
Download PDF
05.
PE 81.55
PE 81.55
Μεταδότες στάθμης - υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι, WIKA, τύπος LS-10, περιοχές μέτρησης : 0...+0,25 bar(2,5 mH2O)...0...+10 bar(100 mH2O) - Acc.:0,5%, έξοδος σήματος 4-20 mA, προστασία  IP68, καλώδιο "FEP" έως100Μα.Συνδιάζονται μέ ψηφιακά ενδεικτικά / ρυθμιστικά όργανα πίνακος WIKA, τύπος DI-35
Download PDF
Μετροταινίες για μέτρηση στάθμης σε δεξαμενές
Περιγραφή
Downloads
06.
BMI TAPES
BMI TAPES
Ανοξείδωτες μετροταινίες για μέτρηση στάθμης σε δεξαμενές, με βαρύδι αριθμημένο στο ελεύθερο άκρο και πιστοποιητικό. Μήκη : 5 - 10 - 15 - 20Mα ή μεγαλύτερα. Διαγράμμιση σε mm / cm καθ'όλο το μήκος
Download PDF
Σωλήνες δεικτών - μετρητών στάθμης
Περιγραφή
Downloads
07.
Level Indicator NA
Level Indicator NA
Ενδεικτικά στάθμης ορειχάλκινα, GHM GROUP, γωνιακοί  σύνδεσεις  G 3/8 A η G 1/2 A , σε διάφορα μήκη.
Download PDF
08.
Glass &  Acrilic Tubes
Glass & Acrilic Tubes
Υαλωσωλήνες και ακριλικοί σωλήνες σε διάφορες διαστάσεις, χρησιμοποιούμενοι για ένδειξη στάθμης υγρών .
Download PDF
Κρουνοί δεικτών στάθμης (για υαλοσωλήνες ή πλαστικούς σωλήνες)
Περιγραφή
Downloads
09.
Visual level indicator valves-Safety push button
Visual level indicator valves-Safety push button
Κρουνοί ορειχάλκινοι πατητοί ασφαλείας ( safety push button) για δείκτες στάθμης -υαλοσωλήνες ή πλαστικούς σωλήνες Φ15 mm -5/8", σύνδεσμοι G 1/2", με πιστοποιητικό "BUREAU VERITAS" κατάλληλοι για χρήση στη ναυτιλία.
Download PDF
10.
Visual level indcator valves
Visual level indcator valves
Κρουνοί ορειχάλκινοι (ζεύγος - άνω & κάτω μέρος), για δείκτες στάθμης -υαλοσωλήνες ή πλαστικούς σωλήνες Φ13 mm -1/2" & Φ20 mm -3/4", σύνδεσμοι G1/2"  ή  G3/4" .
Download PDF
Γυαλιά για δείκτες στάθμης / υδροδείκτες, ραβδωτά ή λεία - στρογγυλά (δίσκοι)
Περιγραφή
Downloads
11.
Round sight glasses DIN7080
Round sight glasses DIN7080
Γυαλιά στρογγυλά (δίσκοι) για δείκτες στάθμης / υδροδείκτες, MAXOS Γερμανίας, κατά DIN 7080, διαφόρων διαστάσεων.
Download PDF
12.
Reflex & transparant gauge glasses_ DIN7081
Reflex & transparant gauge glasses_ DIN7081
Γυαλιά για δείκτες στάθμης / υδροδείκτες, ίσια - ραβδωτά ή λεία, MAXOS Γερμανίας, κατά DIN 7081, διαφόρων διαστάσεων.
Download PDF
Δείκτες στάθμης μαγνητικοί εξωτερικοί πλευρικοί. Δυνατότητα εξόδου 4-20mA και διακοπτών στάθμης - bypass level indicators
Περιγραφή
Downloads
13.
Bypass level indicator
Bypass level indicator
Μαγνητικοί εξωτερικοί πλευρικοί δείκτες στάθμης (bypass level indicators), με οπτική ένδειξη. Δυνατότητα προσαρμογής εξωτερικού μεταδότη με εξοδο 4-20mA, και εξωτερικών διακοπτών - επαφών στάθμης. Διατίθενται καί σε έκδοση EEx.
Download PDF
Δείκτες στάθμης μαγνητικοί οροφής δεξαμενών με έξοδο 4-20mA
Περιγραφή
Downloads
14.
Tank level indicating systems
Tank level indicating systems
Μετρητές στάθμης ανοξείδωτοι,με έξοδο 4-20mA ,τροφοδοσία 15...24V DC,μήκος αισθητηρίου σε διάφορες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.Διατίθενται καί σε έκδοση EEx.
Download PDF
15.
LM 20.01
LM 20.01
Μετρητές στάθμης ανοξείδωτοι,WIKA  τύπος FLM, με έξοδο 4-20mA ,με πρωτόκολλο επικοινωνίας (HART PROTOCOL), τροφοδοσία 15...30V DC,αντιεκρηκτικοί, μήκος αισθητηρίου σε διάφορες διαστάσεις.
Download PDF
16.
LM 50.02
LM 50.02
Μετρητές στάθμης ανοξείδωτοι,WIKA τύπος RLT-1000, με έξοδο 4-20mA ,τροφοδοσία 12...32V DC,μήκος αισθητηρίου 150 ... 1,500 mm,σύνδεσμος G1/4B ή G3/8B ή  G1/2 ή  G1B,
Download PDF
Μετρητές στάθμης υγρών & στερεών με χρήση υπέρηχων
Περιγραφή
Downloads
17.
LS.20
LS.20
Μετρητής στάθμης υγρών & στερεών με χρήση υπέρηχων, τύπος LS 20, με έξοδο 4-20mA,τροφοδοσία 10...30V DC, οθόνη LCD 3 ψηφίων, προστασία IP67, περιοχής μέτρησης 0,03...8m.
Download PDF