Πίεση
Μετρήσεις
Στην Πίεση
Διακριβώσεις μετρητών πίεσης
 • Από -1 … + 1000 bar
 • Από -1 … +1 mbar και από -10 … +10 mbar
 • Από 800 … 1200 mbar abs. και από 0.05 … 16 bar abs.
 • Χρησιμοποιώντας υψηλής ακρίβειας πρότυπα αναφοράς (Dead Weigh Tester, DWT) και πρότυπα εργασίας (Πρότυπους ηλεκτρονικούς μετρητές πίεσης και ελεγκτές πίεσης) με ακρίβεια από 0.008 %.
 • Σύμφωνα με τις οδηγίες DIN EN 837, DAkkS-DKD-R 6-1, EURAMET cg-3 or EURAMET cg-17
Συσκευές που χρήζουν διακρίβωσης
 • Όλα τα όργανα μέτρησης για αρνητική και θετική πίεση, διαφορικής πίεσης – συμπεριλαμβανόμενης τη διαφορική πίεση υπό στατική πίεση και απόλυτη πίεση
 • Αναλογικοί μετρητές πίεσης
 • Ηλεκτρικοί μετρητές πίεσης όπως μεταδότες (transmitters) και αισθητήρες πίεσης
 • Μετρητές αναλογικής διαφορικής πίεσης
 • Διακόπτες πίεσης
 • Μετρητές στήλης υγρού / U-tube μετρητές πίεσης
 • Μετρητές πίεσης με κλίση
 • Διακριβωτές πίεσης (Pressure calibrators)
 • Ελεγκτές πίεσης
 • Καταγραφικά πίεσης
 • Μετρητές απόλυτης και βαρομετρικής πίεσης
 • Αισθητήρες διαφορικής πίεσης
Μάζα
Μετρήσεις
Σε Μάζα
Διακριβώσεις εργαστηριακών και βιομηχανικών ζυγών
 • Από 1 mg έως 300 kg χρησιμοποιώντας πρότυπα βάρη
 • Από 300 kg έως 2000 kg χρησιμοποιώντας πρότυπα βάρη και επιπρόσθετα βάρη
 • Με ακρίβεια από 5,3 μg
 • Σύμφωνα με την οδηγία Euramet CG 18
Συσκευές που χρήζουν διακρίβωσης
 • Αναλυτικοί ζυγοί
 • Ζυγοί υψηλής ακρίβειας
 • Ζυγοί προσδιορισμού υγρασίας
 • Ζυγοί παραγωγής
 • Ζυγοί παλετοφόρων
 • Ταινιοζυγοί
Θερμοκρασία
Μετρήσεις
Στην Θερμοκρασία
Διακριβώσεις μετρητών θερμοκρασίας και περιβαλλοντικών θαλάμων
 • Από -80 … +1000 °C
 • Από -80 … +250 °C (θάλαμοι)
 • Σε μπάνια διακριβώσεων, διακριβωτές ξηρού τύπου και περιβαλλοντικούς θαλάμους, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πρότυπα θερμόμετρα
 • Με ακρίβεια από 5 mK … 1.5 K
 • Σύμφωνα με τις οδηγίες DKD/DAkkS και EURAMET
Συσκευές που χρήζουν διακρίβωσης
 • Αισθητήρια θερμοκρασίας με μεταδότες
 • Θερμοαντιστάσεις (Pt100, Pt1000 κλπ.)
 • Θερμοζεύγη (type ‘K’, ‘J’ κλπ.)
 • Ενδεικτικά θερμοκρασίας, μετρητές χειρός, καταγραφικά θερμοκρασίας κλπ.
 • Διαφόρων τύπων αισθητήρων όπως εμβάπτισης, επιφανείας και μέτρησης θερμοκρασίας αέρα
 • Πρότυπα θερμόμετρα
 • Μηχανικά θερμόμετρα
 • Διακριβωτές ξηρού τύπου
 • Διακριβωτές θερμοκρασίας
 • Οπτικά θερμόμετρα
 • Μπάνια διακριβώσεων
 • Επωαστικοί θάλαμοι
 • Θάλαμοι αποστείρωσης
 • Περιβαλλοντικοί θάλαμοι
Υγρασία
Μετρήσεις
Στην Υγρασία
Διακριβώσεις μετρητών υγρασίας
 • Από 15 … 95 % rH (σε 25 ή και 40 οC)
 • Σε περιβαλλοντικούς θαλάμους μεταβαλλόμενων συνθηκών σταθερούς και φορητούς
 • Με ακρίβεια από 1% rH
 • Σύμφωνα με τις οδηγίες DKD/DAkkS και EURAMET
Συσκευές που χρήζουν διακρίβωσης
 • Αισθητήρια υγρασίας με μεταδότες
 • Ενδεικτικά υγρασίας, μετρητές χειρός, καταγραφικά υγρασίας κλπ.
 • Μετρητές υγρασίας τύπου τρίχας
 • Μηχανικά υγρασιόμετρα
Μεγέθη
Μετρήσεις Σε
Άλλα Μεγέθη
Διακριβώσεις μετρητών ηλεκτρικών μεγεθών
 • DC ρεύμα στο εύρος 0… 50 mA
 • DC τάση στο εύρος 0 … 20 V
 • DC αντίσταση στο εύρος 0 … 10 kΩ
Διακριβώσεις διαστατικών μεγεθών
 • Παχύμετρα Βερνιέρου-ψηφιακά / Μικρόμετρα / Πάχους λαμαρινών στο εύρος 0,5 … 1000 mm
 • Ρίγες – Μετροταινίες στο εύρος
 • Πάχους Βαφής στο εύρος 12,5 … 500 μm
Διακριβώσεις ογκομετρικού εξοπλισμού
 • Από 10 μL … 20 mL (Αυτόματων σιφωνίων εμβόλου – Πιπέτες σταθερού ή μεταβλητού όγκου)
 • Από 100 μL έως 10 lt (Ογκομετρικός εξοπλισμός και διανεμητές υγρού)
 • Με χρήση σύγχρονων ζυγιστικών συστημάτων
 • Με ακρίβεια από 0,2 μL
 • Σύμφωνα με τις οδηγίες DKD/DAkkS και EURAMET
Διακριβώσεις
Διακριβώσεις Στις
Εγκαταστάσεις σας
Διακριβώσεις ζυγών, μετρητών πίεσης, θερμοκρασίας, υγρασίας

Για να έχετε το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στη διαδικασία παραγωγής σας και για εξοικονόμηση χρόνου, σας προσφέρουμε επιτόπου διακριβώσεις (on-site) – και με διαπιστευμένες μεθόδους σύμφωνα με το DIN EN ISO / IEC 17025 – οπουδήποτε στην Ελλάδα σε ζυγούς και σε μετρητές σε πίεση, θερμοκρασία και υγρασία.

 • Σε ζυγούς από 1 mg έως 2000 kg
 • Σε μετρητές πίεσης από -0,95 … +1000 bar με ακρίβεια από 0,025 %
 • Σε μετρητές θερμοκρασίας από -30 … +650 °C με ακρίβεια από 0,08 Κ
 • Σε μετρητές υγρασίας από 15 … 95 % rH (σε 25 ή και 40 οC) με ακρίβεια από 1,0 % rH
Πιστοποιήσεις
Πιστοποιητικά
Διακρίβωσης
Αναγκαιότητα πραγματοποίησης της διακρίβωσης

Η ποιότητα του προϊόντος, η λειτουργική ασφάλεια και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας σχετίζονται άμεσα με την ακριβή και αξιόπιστη καταχώριση των μεταβλητών της διαδικασίας παραγωγής. Επομένως, θα πρέπει να αναθέσετε τη διακρίβωσης και τη συντήρηση των οργάνων μέτρησης σας σε έναν υπεύθυνο συνεργάτη. Πριν από τη διακρίβωση εκτελείται αξιολόγηση της ικανότητας διακρίβωσης των οργάνων και, αν είναι απαραίτητο, γίνεται ρύθμιση.

Η διακρίβωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Τα αποτελέσματα της μέτρησης τεκμηριώνονται σε ένα πιστοποιητικό διακρίβωσης και ο διακριβωμένος μετρητής λαμβάνει μια σήμανση πραγματοποίησης διακρίβωσης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να επιλέξετε είτε μια διακρίβωσης με διαπιστευμένη μέθοδο είτε μια διακρίβωση ισοδύναμη με εργοστασιακή διακρίβωση.

Δείγμα πιστοποιητικού

Πατήστε εδώ για να δείτε τις διαπιστευμένες υπηρεσίες του εργαστηρίου μας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
espa banner greek