Υπηρεσίες
Τεχνική Υποστήριξη
Εργαστηρίο διακρίβωσης και τεχνικού τμήματος

Οι επισκευές στις συσκευές μέτρησης και ελέγχου αποτελούν βασική υπηρεσία του εργαστηρίου διακρίβωσης και τεχνικού τμήματος της ΔΕΚΑ ΑΕΒΕ. Τα δύο αυτά τμήματα είναι στελεχωμένα από έμπειρους τεχνικούς που θα υποστηρίξουν στην επίλυση προβλημάτων και θα διασφαλίσουν ότι οι συσκευές μέτρησης και ελέγχου θα είναι ξανά λειτουργικές και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το εύρος των υπηρεσιών μας είναι
  • Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου
  • Πλήρης έλεγχος ορθής λειτουργίας των συσκευών μέτρησης και ελέγχου
  • Προσαρμοσμένες τροποποιήσεις και μετατροπές συστημάτων μέτρησης στις ανάγκες του πελάτη
  • Ενημερώσεις λογισμικού
  • Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων
  • Επιτόπου στις εγκαταστάσεις του πελάτη έλεγχος των συσκευών και επισκευή όπου είναι εφικτό
  • Διακρίβωση μετά την επισκευή (προαιρετικά)
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
espa banner greek