Διακόπτες στάθμης μαγνητικοί με πλωτήρα, πλευρικοί "bypass"
Περιγραφή
Downloads
01.
Bypass level indicator
Bypass level indicator
Μαγνητικοί εξωτερικοί πλευρικοί δείκτες στάθμης (bypass level indicators), με οπτική ένδειξη. Δυνατότητα προσαρμογής εξωτερικού μεταδότη με εξοδο 4-20mA, και εξωτερικών διακοπτών - επαφών στάθμης. Διατίθενται καί σε έκδοση EEx.
Download PDF
Διακόπτες στάθμης μαγνητικοί με πλωτήρα, οροφής, με έξοδο 4-20mA για σύνδεση σε ρυθμιστικό όργανο
Περιγραφή
Downloads
02.
Level switch II
Level switch II
Διακόπτες στάθμης υγρών μαγνητικοί με πλωτήρα, οροφής, με έξοδο 4-20 mA και τροφοδοσία 10...30V DC, ενός ή περισσότερων σημείων,  σε διάφορες διαστάσεις (ύψους - συνδέσμου) κατόπιν παραγγελίας. Συνδιάζονται με ψηφιακά ενδεικτικά -ρυθμιστικά όργανα WIKA, τύπος DI-35
Download PDF
Διακόπτες στάθμης υγρών μαγνητικοί με πλωτήρα, οροφής
Περιγραφή
Downloads
03.
Level switch II
Level switch II
Διακόπτες στάθμης υγρών μαγνητικοί με πλωτήρα, οροφής, ενός ή περισσότερων σημείων "ON - OF", σε διάφορες διαστάσεις ( ύψος - συνδεσμος ) κατόπιν παραγγελίας.
Download PDF
Διακόπτες στάθμης υγρών με υπέρηχους
Περιγραφή
Downloads
04.
ULS01
ULS01
Διακόπτες στάθμης υπέρηχων, για δεξαμενές υγρών, οροφής, FLOMAG, τύπος ULS01.
Download PDF
Πλευρικοί με πλωτήρα & επαφή "on - off"
Περιγραφή
Downloads
05.
LM 30.02
LM 30.02
Διακόπτες στάθμης πλευρικοί με οριζόντιο μοχλό & κατακόρυφα κινούμενο πλωτήρα, WIKA τύπος HLS ανοξείδωτοι και πλαστικοί , με επαφή (NO ή NC),αντιεκρηκτικοί , με φλάντζα.
Download PDF
06.
LM 30.06
LM 30.06
Διακόπτες στάθμης πλευρικοί με οριζόντιο μοχλό & κατακόρυφα κινούμενο πλωτήρα, WIKA τύπος HLS-M ανοξείδωτοι και πλαστικοί, με επαφή (NO ή NC), με σύνδεσμο G1/4" η G1/2".
Download PDF
Βυθιζόμενοι μεταδότες υδροστατικής πίεσης + ψηφειακά ρυθμιστικά όργανα πίνακα
Περιγραφή
Downloads
07.
AC 80.03
AC 80.03
Ψηφιακά ρυθμιστικά όργανα πίνακος WIKA, τύπος DI-35, 5 ψηφίων 14mm, διαστάσεις 96Χ48mm,' 'MULTI INPUT'' ( mA ,V , PT100, K , J , R , S κλπ),            Acc. : 0,02%, IP 54,   4 πλήρως προγραμματιζόμενες εξόδοι ρελέ  (ALARM), τροφοδοσία 100...240V AC     ή 24V AC/DC.
Download PDF
08.
PE 81.09
PE 81.09
Μεταδότες στάθνης - υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι WIKA, τύπος LS-10, περιοχές μέτρησης : 0 ... +0,25 bar (2,5 mH2O ...               0...10 bar (100 mH2O),  Acc.: 0,5%, προστασία : IP 68, καλώδιο "FEP" έως 100Μα.Συνδιάζεται μέ Ψηφιακά ρυθμιστικά όργανα πίνακος WIKA.
Download PDF
Διακόπτες στάθμης υγρών τύπου "αχλάδι"
Περιγραφή
Downloads
09.
LM 32.01
LM 32.01
Διακόπτες στάθμης (μπίλιας) τύπου "αχλάδι" για λύματα / ακάθαρτα νερά,WIKA τύπος SLS, μήκος καλωδίου 5Μα έως 20Μα.
Download PDF