Περιγραφή
Downloads
01.
990.36
WIKA ,τύπος 990.36 μικρής διαμέτρου επίπεδο διάφραγμα στο άκρο του σπειρώματος του συνδέσμου,περιοχές μέτρησης 0...10 - 0...600 bar
Download PDF
02.
990.10
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA , τύπος  990.10,περιοχές μέτρησης 0...0,6 - 0...600 bar
Download PDF
espa banner greek