Διαφράγματα κοινά
Περιγραφή
Downloads
01.
990.36
WIKA ,τύπος 990.36 μικρής διαμέτρου επίπεδο διάφραγμα στο άκρο του σπειρώματος του συνδέσμου,περιοχές μέτρησης 0...10 - 0...600 bar
Download PDF
02.
990.10
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA , τύπος  990.10,περιοχές μέτρησης 0...0,6 - 0...600 bar
Download PDF
Διαφράγματα πλαστικά
Περιγραφή
Downloads
03.
990.31
Διαφράγματα πλαστικά WIKA,τύπος 990.31 περιοχές μέτρησης 0...10bar στους 20 C
Download PDF
Διαφράγματα επιμήκη
Περιγραφή
Downloads
04.
970.10
Διαφράγματα WIKA,τύπος 970.10 ,επιμήκη κατάλληλα γιά ετερογενή ρευστά & πιέσεις εως 1600 bar
Download PDF
Διαφράγματα υγιεινού τύπου
Περιγραφή
Downloads
05.
PG43SA-S, NS 100
Το μοντέλο μετρητή πίεσης διαφράγματος WIKA PG43SA-S έχει έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις υγειονομικών εφαρμογών.
Download PDF
06.
990.22
WIKA,τύπος 990.22-990.52 ή 990.53 ή 990.41 με σύνδεσμο εφαρμογής για CLAMP υγειινού τύπου  περιοχές μέτρησης 0...1 - 0...25 & 40bar.
Download PDF
07.
990.18...
WIKA,τύπος 990.18 ή 990.19 ή 990.20 ή 990.21 με συνδέσμους κατά DIN 11851-SMS-IDF & APV-RJT, περιοχές μέτρησης 0...1- 0...25 & 40bar.
Download PDF
Διαφράγματα υγιεινού τύπου Varivent
Περιγραφή
Downloads
08.
990.24
WIKA,τύπος 990.24  με σύνδεσμο VARIVENT ,περιοχές μέτρησης 0...1 ...0...25bar
Download PDF
Διαφράγματα ομογενοποιητών
Περιγραφή
Downloads
09.
990.30
Διαφράγματα ομογενοποιητών ανοξείδωτα WIKA, τύπος  990.30, PN 600
Download PDF
Διαφράγματα δικτύου
Περιγραφή
Downloads
10.
981.22... 52
WIKA,τύπος 981.22 ή 981.52 ή 981.53 με συνδέσμους για CLAMP υγειινού τύπου Tri-clamp-DIN 32 676-ISO 2852, περιοχές 0...0,6 - 0...25 & 40bar.
Download PDF
11.
981.18 ...21
WIKA,τύπος 981.18 ή 981.19 ή 981.20 ή 981.21 με συνδέσμους αρσενικούς  υγειινού τύπου DIN 11851-IDF- SMS & APV-RJT ,περιοχές μέτρησης 0...1 - 0...25 & 40bar
Download PDF
espa banner greek