Υγρόμετρα / υγρασιόμετρα επαφής "HumidCheck"
Περιγραφή
Downloads
01.
HumidCheck Non-Contact
Υγρόμετρο / υγρασιόμετρο επαφής για ξύλο και δομικά υλικά, DOSTMANN ELECTRONIC Γερμανίας, τύπος "HUMIDCHECK CONTACT". Μέτρηση σε βάθος έως 40mm.
Download PDF
Υγρόμετρα / υγρασιόμετρα επαφής GMI 15 για επίπεδες επιφάνειες με ενσωματωμένο αισθητήρα επαφής
Περιγραφή
Downloads
02.
GMI15
Υγρασιόμετρο για επίπεδες Επιφάνειες  με Ενσωματωμένο Αισθητήρα GHM GROUP, τύπος GMI 15
Download PDF