Υγρόμετρα / υγρασιόμετρα επαφής "HumidCheck"
Περιγραφή
Downloads
01.
HumidCheck Non-Contact
Υγρόμετρο / υγρασιόμετρο επαφής για ξύλο και δομικά υλικά, DOSTMANN ELECTRONIC Γερμανίας, τύπος "HUMIDCHECK CONTACT". Μέτρηση σε βάθος έως 40mm.
Download PDF
Υγρόμετρα / υγρασιόμετρα επαφής GMI 15 για επίπεδες επιφάνειες με ενσωματωμένο αισθητήρα επαφής
Περιγραφή
Downloads
02.
GMI15
Υγρασιόμετρο για επίπεδες Επιφάνειες  με Ενσωματωμένο Αισθητήρα GHM GROUP, τύπος GMI 15
Download PDF
espa banner greek