Κρουνοί με κώνο για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης
Περιγραφή
Downloads
01.
BV
BV
Κρουνοί σφαιρικοί  για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης, WIKA, τύπος BV,  ανοξείδωτοι 316, Hastelloy C276,Monel 400 κλπ μέγιστη πίεση 420 bar (10000 psi) σύνδεσμοι G1/4'' , G3/8'', G1/2'', G 1'',  1/4'' , 3/8'' ,1/2" ,1'' NPT.
Download PDF
02.
910.10
910.10
Κρουνοί με κώνο για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης, WIKA, τύπος 910.10, oρειχάλκινοι - χαλύβδινοι - ανοξείδωτοι, κατά DIN 16261-DIN 16262-DIN 16263, θερμοκρασία λειτουργίας 50οC, σύνδεσμος αρσενικός / θηλυκός G1/4 x G1/4B PN 6bar - G3/8 x G3/8B PN 16 bar - G1/2 x G1/2B, PN 25 bar, ειδική κατασκευή με υποδοχή συσκευής ελέγχου μανομέτρων & μεταδοτών πίεσης
Download PDF
Κρουνοί με βελόνα για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης
Περιγραφή
Downloads
03.
AC 09.19
AC 09.19
Κρουνοί βελόνας για  μανόμετρα και μεταδότες πίεσης, WIKA, τύπος IV20, ανοξείδωτοι-barstock, μέγιστη πίεση 420 bar (6000 psi) ( & μετά από ζήτηση 700 bar 10000 psi), μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 2000C, σύνδεσμος αρσενικός / θηλυκός 1/2"NPT, μονός ή τρίοδος
Download PDF
04.
AC 09.22
AC 09.22
Κρουνοί βελόνας για  μανόμετρα και μεταδότες πίεσης, WIKA, τύπος IV10, ανοξείδωτοι-barstock, μέγιστη πίεση 420 bar (6000 psi) ( & μετά από ζήτηση 700 bar 10000 psi), μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 2000C, σύνδεσμος αρσενικός / θηλυκός 1/2"NPT, μονός ή τρίοδος
Download PDF
05.
910.11
910.11
Κρουνοί βελόνας  για  μανόμετρα και μεταδότες πίεσης, WIKA,  τύπος 910.11,ορειχάλκινοι - χαλύβδινοι - ανοξείδωτοι, μέγιστη πίεση λειτουργίας 400 bar, μέγιστη θερμοκρασία ρευστού 2000C, ειδική κατασκευή με υποδοχή συσκευής ελέγχου μανομέτρων & μεταδοτών πίεσης, σύνδεσμος αρσενικός / θηλυκός G1/2B, 1/2"NPT, DIN 16270 - DIN 16271 - DIN 16273 (form A & B)
Download PDF
Κρουνοί εξισορρόπησης διαφορικής πίεσης manifold για μανόμετρα και μεταδότες
Περιγραφή
Downloads
06.
AC 09.23
AC 09.23
Κρουνοί εξισορρόπησης διαφορικής πίεσης, WIKA, τύπος IV3X-IV5X ''manifolds'', για μανόμετρα και μεταδότες, τριών & πέντε δρόμων, ανοξείδωτοι, ονομαστικής πίεσης 40 - 100 - 400 bar, σύνδεσμοι G1/4B, G1/2B, 1/2"NPT
Download PDF
07.
910.80
910.80
Κρουνοί WIKA, Τύπος 910.80 ''monoflange compact'', για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης, DIN / EN, DN 25 - PN 40
Download PDF
08.
910.25
910.25
Κρουνοί εξισορρόπησης διαφορικής πίεσης, WIKA, τύπος 910.25 ''manifolds'', για μανόμετρα και μεταδότες, ενός-τριών-τεσσάρων & πέντε δρόμων, ορειχάλκινοι ή ανοξείδωτοι, ονομαστικής πίεσης 40 - 100 - 400 bar, σύνδεσμοι G1/4B, G1/2B, 1/2"NPT, M20x1,5
Download PDF
Βαλβίδες προστασίας από υπερπίεση ρυθμιζόμενες για μανόμετρα & μεταδότες πίεσης
Περιγραφή
Downloads
09.
910.13
910.13
Βαλβίδες προστασίας από υπερπίεση έως 1000 bar- Overpressure Protectors - ρυθμιζόμενες, WIKA, τύπος 910.13, ορειχάλκινες ή ανοξείδωτες, για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης. PN έως 600 bar,  σύνδεσμος G1/2" αρσενικός / θυλικός ή 1/2"NPT αρσενικός / θυλικός
Download PDF
Αποσβέστες πλήγματος πίεσης "snubbers" για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης
Περιγραφή
Downloads
10.
910.12
910.12
Αποσβέστες πλήγματος πίεσης "snubbers" WIKA, τύπος 910.12, ορειχάλκινοι, χαλύβδινοι ή ανοξείδωτοι, σύνδεσμος G1/2" αρσενικός / θηλυκός κατά Ν837-1/7.3, για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης.Μέγιστη θερμοκρασία μέσου 1200C, μέγιστη πίεση λειτουργίας 250 bar (ορειχάλκινοι) - 400 bar (χαλύβδινοι /  ανοξείδωτοι)
Download PDF
Φίλτρα συνδέσμου για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης
Περιγραφή
Downloads
11.
910.22
910.22
Φίλτρα συνδέσμου WIKA, τύπος 910.22, για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης, ανο-ξείδωτα, σύνδεσμος αρσενικός / θηλυκός G1/2" ή 1/2"NPT, μέγιστη θερμοκρασία μέσου 2000C, μέγιστη πίεση λειτουργίας 1600 bar
Download PDF
Σιφώνια και πύργοι ψύξης για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης
Περιγραφή
Downloads
12.
pyrgoi
pyrgoi
Πύργοι ψύξης για μεταδότες πίεσης, WIKA, ανοξείδωτοι, σύνδεσμος αρσενικός / θη- λυκός G1/2B x G1/2", μέγιστη θερμοκρασία μέσου 1500C ή 2000C
Download PDF
13.
910.15
910.15
Σιφώνια για μανόμετρα και μεταδότες, WIKA, τύπος 910.15, χαλύβδινα & ανοξείδω-τα, μορφής "U"  "U-form / form B" ή κυκλικής "trumpet form / form D", σύνδεσμος αρσενικός / θηλυκός G1/4" - G1/2", κατά DIN 16 282
Download PDF
Σύνδεσμοι για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης
Περιγραφή
Downloads
14.
910.14
910.14
Σύνδεσμοι για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης, WIKA. τύπος 910.14
Download PDF
Στεγανοποιητικά συνδέσμων για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης
Περιγραφή
Downloads
15.
910.17
910.17
Στεγανοποιητικά συνδέσμων για μανόμετρα και μεταδότες πίεσης, WIKA,          τύπος 910.17
Download PDF
Στηρίγματα για μανόμετρα και θερμόμετρα
Περιγραφή
Downloads
16.
910.16
910.16
Στηρίγματα για μανόμετρα και θερμόμετρα, WIKA, τύπος 910.16, κατά DIN16 281- form A & form H
Download PDF
Προστατευτικά καλύματα μανομέτρων
Περιγραφή
Downloads
17.
910.18
910.18
Προστατευτικά καλύματα για μανόμετρα, WIKA, τύπος 910.18, από συνθετικό ελαστικό, χρώματος μπλε για μανόμετρα οξυγόνου, κόκκινου για μανόμετρα ασετυλίνης και γενικών χρήσεων (μόνο Φ63mm), ονομ. διαμέτρου Φ63-80-100mm
Download PDF
Σύνδεσμοι συγκολλούμενοι για μεταδότες πίεσης με διάφραγμα
Περιγραφή
Downloads
18.
WIK.WELD-ON.ADAPTORS
WIK.WELD-ON.ADAPTORS
Σύνδεσμοι συγκολούμενοι WIKA, για μεταδότες με ενσωματωμένο διάφραγμα
Download PDF
Ηλεκτρικές επαφές για μανόμετρα και θερμόμετρα
Περιγραφή
Downloads
19.
821 830 831 851
821 830 831 851
Ηλεκτρικές επαφές για μανόμετρα και θερμόμετρα, WIKA, τύπος 821 μαγνητικές "snap-action" επαφές, 831 επαγωγικές επαφές, 830-E ηλεκτρονικές επαφές, 851 "reed contact". Relays προστασίας ηλεκτρικών επαφων, τύπος 905.12-MSR 010, 905.13-MSR 020, 905.14-MSR 011
Download PDF
MINI-MESS Σωλήνες- ταχυσύνδεσμοι για μανόμετρα & μεταδότες πίεσης
Περιγραφή
Downloads
20.
MINI-MESS
MINI-MESS
Σωλήνες- ταχυσύνδεσμοι MINI-MESS, υψηλής πίεσης έως 600bar.
Download PDF