Περιγραφή
Downloads
01.
GHTU-xx
Μεταδότες υγρασίας περιβάλοντος τύπος GRHU-xx-MP ή υγρασίας-θερμοκρασίας τύπος  GHTU-xx-MP, GHM GROUP, με σήμα εξόδου : 4-20mA, 0-10V
ή 0-1V, με ή χωρίς οθόνη LCD, περιοχές μέτρησης : υγρασία 0,0 ... 100,0% RH        (συνιστόμενη περιοχή 20%...80% RH & μετά απο ζήτηση 5...95% RH) - acc.±2,5%RH, θερμοκρασία  -40,0 ... +1200C - acc.±0,4% της μετρούμενης θερμοκρασίας ±0,20C
Download PDF
espa banner greek