Περιγραφή
Downloads
01.
PM 06.03
Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα (κάθετα ή οριζόντια) WIKA,τύπος 632.50 Φ63-100-160mm,περιοχές μέτρησης 0...+2,5mbar - 0...+600mbar, Acc.1,6%.
Download PDF
02.
PM 06.09
Πρότυπα με ανοξείδωτα βρεχόμενα μέρη (κάθετα ή οριζόντια) WIKA,τύπος 630.20 Φ160mm,περιοχές μέτρησης 0...+10mbar -  0...+600mbar, Acc.0,6%.
Download PDF
03.
PM 06.05
Ορθογώνιας διατομής με ανοξείδωτα βρεχόμενα μέρη WIKA,τύπος 634.11 72x72-96x96-144x144-144x72mm περιοχές μέτρησης 0...+2,5mbar -0...+600mbar, Acc.1,6%.
Download PDF
04.
PM 06.01
Ανοξείδωτα βρεχόμενα μέρη (κάθετα ή οριζόντια) WIKA ,τύπος 631.10 Φ50-63mm περιοχές μέτρησης  0...+25mbar -0...+600mbar Acc.1,6%.
Download PDF
05.
PM 06.06
Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα υψηλής προστασίας από υπερπίεση WIKA ,τύπος 632.51  Φ100-160mm,  περιοχές μέτρησης  0...100mbar, Acc.1,6%.
Download PDF
espa banner greek