Περιγραφή
Downloads
01.
PM 01.05
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα (κάθετα ή οριζόντια) WIKA, τύπος 131.11, Φ40-50
63mm ,IP 54,περιοχές : -1...1000bar Acc.2,5%
Download PDF
02.
PM 02.02
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα (κάθετα ή οριζόντια) WIKA, τύπος 232.50 & 233.50 (Αντικραδασμικής προστασίας),Φ63-100-160mm,IP 65,περιοχές : -1...1600bar Acc.1%,με πιστοποιιτικό GL για ναυτιλιακή χρήση
Download PDF
03.
PM 02.15
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα κάθετα  Safety version WIKA, τύπος 232.36 & 233.36 (Αντικραδασμικής προστασίας).Υψηλής προστασίας από υπερπίεση, Φ100-160mm ,IP 65, περιοχές : -1...+40bar Acc.1%
Διατίθεται καί σε έκδοση EEx.
Download PDF
04.
PM 02.04
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα (κάθετα ή οριζόντια) Safety version WIKA, τύπος 232.30 233.30 (Αντικραδασμικής προστασίας),Φ63-100-160mm, IP 65,περιοχές -1...1600bar Acc.1%
Download PDF
05.
PM 02.09
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα Safety version WIKA ,Πολύ υψηλών πιέσεων ,τύπος 222.30 & 223.30 (Αντικραδασμικής προστασίας) , Φ160mm,IP 65,  κάθετα περιοχές : 0...+2000bar - 0...+7000bar Acc.1%
Download PDF
espa banner greek