Περιγραφή
Downloads
01.
P4
Πνευματικές χειραντλίες ελέγχου μανομέτρων χαμηλών περιοχών  μέτρησης σε mBar τύπος P4 του οίκου SIKA Γερμανίας
Download PDF
02.
P
Συσκευές φορητές ( Αντλίες Χειρός ), ελέγχου οργάνων μέτρησης πίεσης,  SIKA Γερμανίας, τύπος Pxxx, περιοχές μέτρησης : -0,95 bar ... +60 bar
έως 0...+1000 ba
Download PDF
03.
CPP 30
Συσκευές φορητές ( Αντλίες Χειρός ), ελέγχου οργάνων μέτρησης πίεσης,
WIKA Γερμανίας, τύπος CCP 30, περιοχή μέτρησης : - 0,95 bar ... +35 bar.
Download PDF
04.
CPP7-H
Πνευματικές χειραντλίες ελέγχου μανομέτρων χαμηλών περιοχών  μέτρησης του οίκου WIKA Γερμανίας
Download PDF
espa banner greek