Αερίου αποστάσεως& τοπικά (οριζόντια ή κάθετα) , εξ΄ ολοκλήρου ανοξείδωτα WIKA τύπος 73, κέλυφος Φ

100, 160, 144 x 14

100, 160, 144 x 144 mm, , Acc. 1%, IP 65, σέ διάφορες κλίμακες από -80°C έως 700°C, Διατίθεται καί σε έκδοση αντιεκρικτικού τύπου (ATEX Ex II 2 GD c TX),για χρήση στη ναυτιλία & βιομηχανία.

espa banner greek