Κεφαλής WIKA, τύπος TR10-H ,χωρίς θερμοφωλιά, περιοχές μέτρησης-200…+600C.Διατίθεται καί σε έκδοση EEx.

espa banner greek