Θερμόμετρα οπτικά υπερύθρων (IR) με ακτίνα σκόπευσης LASER με ακτίνα σκόπευσης LASER (IR) SIKA, τύπος SEMI TEMP 2030, Acc. 1%,Φασματική απόκριση: 8..14μm,σχέση απόστασης / επιφάνειας (D:S) : 16 : 1, περιοχή μέτρησης -32… +535C.

espa banner greek