Πιεσοστάτες / πρεσοστάτες WIKA ,τύπος PSM-520  περιοχή μέτρησης -0,4 … +7 bar … 6… +30 bar (& PSI) – acc. <2% , σύνδεσμος G1/4B.

espa banner greek