Φορητά ροόμετρα υπερήχων, MICRONICS Αγγλίας,  τύπος Portaflow PF220/PF330, κατάλληλο για σωλήνες διατομής από DN13mm….DN2000mm

espa banner greek