Μεταδότες πίεσης πρότυποι διακριβώσεων & ελέγχων για μανόμετρα & μεταδότες πίεσης , WIKA, τύποι P-10 κοινοί & P-11 διαφράγματος, περιοχη μέτρησης : 0 … +250 mbar … 0 … +1000bar ,Acc.0,1% (Εναλλακτικά 0,05%), σύνδεσμος  G1/2B ή G1/4B ή 1/2″NPT ή 1/4″NPT ή G1B, έξοδος (0)4-20mA  ή       0/(5)10V

espa banner greek