Μεταδότες στάθνης – υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενοι, WIKA, τύπος LH-10, περιοχές μέτρησης : 0…+0,25 bar(2,5 mH2O) … 0…+10 bar  (100 mH2O) – Acc.: 0,5%,έξοδος σήματος 4-20 mA, προστασία  IP68, καλώδιο “FEP” έως 100Μα. Συνδιάζονται μέ   ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος WIKA, τύπος DI-35.

espa banner greek