Μετρητές μάζας αερίων  (Mass Flow Meters GFM), Aalborg Αμερικής ,εύρος μέτρησης από : 0..10 ml/min έως 0…1000 l/min, σύνδεση 1/4″,3/8″,1/2″,3/4″ , ακρίβεια : +/-1.5%  ή +/- 1%.
espa banner greek