Θερμόμετρο φορητό ψηφιακό πλήρως στεγανό (IP 65),GHM GRPOUP,τύπος GMH 2710 ιδανικό για τρόφιμα (HACCP) ,για μετρήσεις σε αέρια, υγρά και ημιστερεά υλικά,με αισθητήριο ακίδας L=135 mm  και καλώδιο 1m, Acc. 0,1%,περιοχή μέτρησης -200… +200C.

espa banner greek