Φορητά ψηφιακά όργανα σχετικής η διαφορικής πίεσης ,GHM GROUP ,Acc. 0,4%, περιοχές μέτρησης : 0…+19,99 mbar … 0…+1999 mbar .

espa banner greek