Πιεσοστάτες / πρεσοστάτες ηλεκτρομηχανικοί  διαφορικής πίεσης, WIKA, τύπος DELTA – Switch – DPS40, Φ100 mm, δύο ρυθμιζόμενοι μικροδιακόπτες (Μicro witch), IP54, περιοχές μέτρησης Δp 0…+250 mbar … 0…+25 bar, μέγιστη περιόχη λειτουργείας  25 Bar – Acc. (Δp) 2,5%)

espa banner greek