Πρότυποι αισθητήρες θερμοκρασίας WIKA Γερμανίας,τύπος CTP 1000,
CTP 2000 & CTP 9000, υψηλής ακρίβειας & σταθερότητας, κατάλληλοι
γία συκγριτική βαθμονόμιση οργάνων μέτρησης θερμοκρασίας κατά την
διακρίβωσή τους σέ συσκεύες ελέγχου (φούρνους ή λουτρά).
Διατίθενται σέ μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών

espa banner greek