Ωρόμετρα / ωρομετρητές πίνακος, μηδενιζόμενοι ή μη, διαστάσεων 48Χ48mm, με 5 ψηφία, τροφοδοσία 110…220 VAC ή 12…24 VAC/DC.

espa banner greek