Συσκεύη ελεγχου &  διακρίβωσης – βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης  θερμοκρασίας, ξηρού τύπου (φούρνοι), SIKA,
σειρά TP18000 E & TP 17000 M σέ διάφορους τύπους,περιοχές μέτρησης  -350 C … +8500 C
espa banner greek