Πιεσοστάτες / πρεσοστάτες ηλεκτρονικοί  με ψηφιακή ένδειξη. Βραβείο (2009) σχεδιασμού& λειτουργικότητας “iF” προιόντος – ευέλικτος & προσαρμόσιμος κατά την εγκατάσταση,WIKA ,τύπος PSD-4 εξ αιτίας της διπλης δυνάτοτητας περιστροφής της κεφαλής του κατά 3000 – περιοχή μέτρησης 0 … +1 bar … 0… +600 bar (& PSI) – acc. <1% – οθώνη 4 ψηφ. 9 mm – σύνδεσμος G1/2B – G1/4B – G1/4Α – κλπ.

espa banner greek