Πρότυπα (κάθετα ή οριζόντια)  WIKA,τύπος 610.20 Φ160mm περιοχές μέτρησης 0…+10mbar –  0…+600mbar, Acc.0,6%

espa banner greek