Μεταδότες πίεσης αντιεκρηκτικού τύπου (Eex “IntrinsicallySafe” ή “FlameProof”), WIKA, τύπος IPT-20 απλοί & IPT-21 διαφράγματος,με περιστρεφόμενο το άνω μέρος του κελύφους κατα 3600 μοίρες, περιοχή μέτρησης : 0 … +0,1 bar … 0 … +4000 bar με δυνατότητα “Turn-Down” κατά τους λόγους : 1:1, 1:5, 1:20, 1:30 – acc. <0,1%, έξοδος 4-20 mA (διαμορφωμένο σήμα επικοινωνίας HART, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA), σύνδεσμος G1/2B, 1/2″NPT, M16x1,5 θηλ., M20x1,5θηλ., διαφράγματος (flush diaphragm) G1B & G1½A, καθώς και με χημικά διαφράγματα υγιεινού τύπου “Tri-Clamp” ,”DRD “VARIVENT form F”.

espa banner greek