Μεταδότες πίεσης υγιεινού τύπου, κατάλληλοι για την παραγωγή τροφίμων – ποτών – φαρμάκων & για την βιομηχάνια βιοτεχνολόγιας, WIKA, τύπος SA-11 περιοχή μέτρησης : 0 … +250 mbar … 0 …+25 bar, Acc. 0,5 % ,προστασία έως IP 68,  μεγάλη πικοιλία ασηπτικών συνδέσμων : Clamp, Tri-Clamp, VARIVENT, NEUMO BioControl & BioConnect, θηλυκό περικόχλιο DIN-SMS κλπ, φλάντζα DRD κ.α. πιστοποιημένων κατά “3-Α Sanitary Standards”  & “EHEDG” , έξοδος (0)4 – 20 mA – 0-10V

espa banner greek