Μεταδότες πίεσης πρότυποι διακριβώσεων & ελέγχων για μανόμετρα & μεταδότες πίεσης, WIKA, τύποι P-30 κοινοί & P-31 διαφράγματος, περιοχη μέτρησης :0 … +250 mbar … 0 … +1000bar, acc.0,1% (εναλλακτικά 0,05%), δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ μέσω θύρας USB, σύνδεσμος G1/2B ή G1/4B ή  1/2″NPT ή 1/4″NPT ή G1B, έξοδος (0)4-20mA  ή 0 – (5)10V

espa banner greek