Θερμόμετρο φορητό ψηφιακό 2 καναλίων,τύπος P700,για μετρήσεις σε αέρια, υγρά και ημιστερεά υλικά,”MULTI INPUT” ( PT100, K , J , R , S κλπ) Acc. 0.1% (προαιρετικά προγραμμα) περιοχή μέτρησης -200… +850C έως 1750C.

espa banner greek