Συσκευές φορητές ( Αντλίες Χειρός ), ελέγχου οργάνων μέτρησης πίεσης,  SIKA Γερμανίας, τύπος Pxxx, περιοχές μέτρησης : -0,95 bar … +60 bar
έως 0…+1000 ba
espa banner greek