Πρότυπα μανόμετρα στήλης  νερού ή υδράργυρου, GIUSSANI Ιταλίας,
θετικής πίεσης ή αρνητικής (κενού), μέγιστη μετρητική ικανότητα 2000 mm ή έως
2050 mbar – acc. : 0,1% (υδράργυρος) ή 0,2% (νερό).
espa banner greek