Υγρόμετρο / υγρασιόμετρο επαφής για ξύλο και δομικά υλικά, DOSTMANN ELECTRONIC Γερμανίας, τύπος “HUMIDCHECK CONTACT”. Μέτρηση σε βάθος έως 40mm.

espa banner greek