Ψηφιακά ενδεικτικά όργανα πίνακος, GHM GROUP , τύπος GIA 2448, 3 1/2 ψηφίων  10mm, διαστάσεις 24Χ48 mm,σήμα εισόδου mV , V , 4…20mA , Acc.0,2% ,IP54/65  τροφοδοσία  12 ή 24V AC/DC

espa banner greek