Συσκεύη ελεγχου & διακρίβωσης – βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης  θερμοκρασίας, ξηρού τύπου (φούρνοι), WIKA , τυπος CTD9300-650,
περιοχή μέτρησης  +400 C … +6500 C
espa banner greek