Ανοξείδωτες μετροταινίες για μέτρηση στάθμης σε δεξαμενές, με βαρύδι αριθμημένο στο ελεύθερο άκρο και πιστοποιητικό. Μήκη : 5 – 10 – 15 – 20Mα ή μεγαλύτερα. Διαγράμμιση σε mm / cm καθ’όλο το μήκος

espa banner greek