Μηχανικός πωλήσεων

Περιγραφή αντικειμένου θέσης :

Μηχανικός Πωλήσεων σε όργανα μέτρησης & αυτοματισμού

Απαραίτητα προσόντα :

  • Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ (Αυτοματισμού, Ηλεκτρολογίας ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου)
  • Προϋπηρεσία στο χώρο βιομηχανικών πωλήσεων 2-5 έτη
  • Προϋπηρεσία σε συστήματα μετρήσεων & αυτοματισμού θα εκτιμηθεί
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις
  • Καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συστημάτων CRM – ERP (SAP)
  • Δυνατότητα ταξιδιών σε εσωτερικό και εξωτερικό
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες υποψήφιους=

Παροχές & προνόμια / μισθός ανάλογος των προσόντων

Παρακαλώ όπως στείλετε τα βιογραφικά σας στο : career@deka.gr

espa banner greek