Φούρνοι & λουτρά ελέγχου οργάνων μέτρησης θερμοκρασίας
Description
Downloads
01.
TP17000 M TP18000 E
Συσκεύη ελεγχου &  διακρίβωσης - βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης  θερμοκρασίας, ξηρού τύπου (φούρνοι), SIKA,
σειρά TP18000 E & TP 17000 M σέ διάφορους τύπους,περιοχές μέτρησης  -350 C ... +8500 C
Download PDF
02.
CTI5000
Συσκεύη ελεγχου & διακρίβωσης - βαθμονόμησης οπτικών  θερμομέτρων (μέτρηση της θερμοκρασίαςαπό απόσταση μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας), "black-body" WIKA , τυπος CTI5000, περιοχή μέτρησης +50°C … +500°C
Download PDF
03.
CTD9300
Συσκεύη ελεγχου & διακρίβωσης - βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης  θερμοκρασίας, ξηρού τύπου (φούρνοι), WIKA , τυπος CTD9300-650,
περιοχή μέτρησης  +400 C ... +6500 C
Download PDF
04.
CTD9100
Συσκεύη ελεγχου & διακρίβωσης - βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης  θερμοκρασίας, ξηρού τύπου (φούρνοι), WIKA , τυπος CTD9100-1100,
περιοχή μέτρησης  +2000 C ... +11000 C
Download PDF
Πρότυποι αισθητήρες θερμοκρασίας
Description
Downloads
05.
CTP 1000 CTP 2000 CTP 9000
Πρότυποι αισθητήρες θερμοκρασίας WIKA Γερμανίας,τύπος CTP 1000, CTP 2000 & CTP 9000, υψηλής ακρίβειας & σταθερότητας, κατάλληλοι γία συκγριτική βαθμονόμιση οργάνων μέτρησης θερμοκρασίας κατά την διακρίβωσή τους σέ συσκεύες ελέγχου (φούρνους ή λουτρά). Διατίθενται σέ μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών
Download PDF
Εργαλεία και συσκευές ρύθμισης οργάνων θερμοκρασίας
Description
Downloads
06.
Calibration tools service
Εργαλεία και συσκευές για τη ρύθμιση οργάνων θερμοκρασίας.
Download PDF
espa banner greek