Μεταδότες θερμοκρασίας ψηφιακοί – προγραμματιζόμενοι κεφαλής – ράγας
Description
Downloads
01.
T12.10 T12.30
Μεταδότες ψηφιακοί  προγραμματιζόμενοι  WIKA,τύπος T12.10 κεφαλής ή T12.30 ράγας , με δυνατότητα επιλογής σήματος εισόδου , περιοχές μέτρησης -200...+2300C. Διατίθεται καί σε έκδοση EEx.
Download PDF
Μεταδότες θερμοκρασίας ψηφιακοί – προγραμματιζόμενοι κεφαλής – ράγας HART-PROTOCOL
Description
Downloads
02.
T12.10 T12.30
Μεταδότες ψηφιακοί  προγραμματιζόμενοι  WIKA,τύπος T12.10 κεφαλής ή T12.30 ράγας , με δυνατότητα επιλογής σήματος εισόδου , περιοχές μέτρησης -200...+2300C. Διατίθεται καί σε έκδοση EEx.
Download PDF
Μεταδότες θερμοκρασίας ψηφιακοί – προγραμματιζόμενοι κεφαλής PROFIBUS & FIELDBUS
Description
Downloads
03.
TE53.10
Μεταδότες ψηφιακοί  προγραμματιζόμενοι κεφαλής PROFIBUS & FIELDBUS WIKA,τύπος T53.10 , περιοχές μέτρησης -400...+2300C Διατίθεται καί σε έκδοση EEx.έκδοση.
Download PDF