Φορητά
Description
Downloads
01.
GMH3111
Φορητά ψηφιακά όργανα σχετικής & διαφορικής πίεσης ,GHM GROUP ,τύπος GMH 3111,Acc. ±0,1%, δυνατότητα καταγραφής δεδομένων & σύνδεσης με H/Y. Μεγάλο εύρος περιοχης μέτρησης αναλογα με την επιλογή αισθητηρίου GMSD 2,5 MR,GMSD 25 MR, GMSD 350 MR, GMSD 2 BR, GMSD 10 BR κλπ.
Download PDF
02.
GMH3161
Φορητά ψηφιακά όργανα σχετικής, διαφορικής & απόλυτης πίεσης ,GHM GROUP, τύποςGMH 3161 Acc.0,2%, μέ ελεύθερη επιλογή μονάδων μέτρησης mbar, bar, kPa, MPa, PSI, mmHg, δυνατότητα καταγραφής δεδομένων & σύνδεσης με H/Y.Μεγάλο εύρος περιοχης μέτρησης αναλογα με την επιλογή αισθητηρίου GMH3161-01,07,13,3181-01,07,13.
Download PDF
03.
GDH200
Φορητά ψηφιακά όργανα σχετικής η διαφορικής πίεσης ,GHM GROUP ,Acc. 0,4%, περιοχές μέτρησης : 0...+19,99 mbar ... 0...+1999 mbar .
Download PDF
04.
CPG 1500
Πρότυπα ψηφιακά μανόμετρα WIKA, τύπος CPG1500, διαμέτρου Φ100 mm, Acc. 0,05%, περιοχές μέτρησης: 0...+100 mbar ... 0...+1000 bar G1/2B. Δυνατότητα καταγραφής δεδομένων & σύνδεσης με H/Y. Διατίθεται καί σε έκδοση αντιεκρικτικού τύπου (Ex nA IIB T6 per ATEX)
Download PDF
05.
CPH 6200
Πρότυπα φορητά ψηφιακά όργανα WIKA,τύπος CPH6200,Acc. 0,2%, περιοχές μέτρησης : 0...+100 mbar ... 0...+1000 bar . Δυνατότητα καταγραφής δεδομένων & σύνδεσης με H/Y.
Download PDF
06.
DG-10
Ψηφιακά μανόμετρα WIKA, τύπος DG-10,γενικής χρήσης , κατάλληλο για υγρά & αέρια. Διαμέτρου Φ 80 mm, Acc.0,5%, περιοχές μέτρησης: 0...+2 ... 0...+600 bar G1/4B.
Download PDF
Πίνακος
Description
Downloads
07.
ITP14
Ψηφιακό όργανο ενδεικτικό-ρυθμιστικό, AKYTEK Γερμανίας, τύπος ITP14, 4 ψηφίων, διαστάσεων 26X48mm, είσοδος 4-20mΑ.
Download PDF
08.
ITP11
Ψηφιακό όργανο ενδεικτικό, AKYTEK Γερμανίας, τύπος ITP11, 4 ψηφίων, διαστάσεων 26X48mm, είσοδος 4-20mΑ.
Download PDF
09.
IPT 15
Ψηφιακά όργανα ενδεικτικά AKYTEK Γερμανίας, τύπος ITP15, Bar Graph Display, διαστάσεων 26X48mm, είσοδος : 4-20mA
Download PDF
10.
TLK 38-39
Ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος / Ψηφιακοί ελεγκτές GHM GROUP ,θεμοκρασίας - πίεσης (PID controller), τύπος TLK 38 & 39, ψηφίων 7mm διαστάσεις 33 Χ 77mm, 2 έξοδοι ρελέ (ALARM) πλήρως προγραμματιζόμενες, IP65, τροφοδοσία 12VAC/DC
Download PDF
11.
GIR2002
Ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος ,GHM GROUP , τύπος ,GIR 2002 ,4 ψηφίων 13mm ,διαστάσεις 48Χ96mm,''MULTI INPUT'' ( mA ,V , PT100, K , J , R , S ,T ) σύνδεση μέχρι καί 240 αισθητήρων μέσω συστήματος EASY Bus ,2 πλήρως προγραμματιζόμενες εξόδοι ρελέ (ALARM), σειριακή έξοδο RS 232 , IP54/ 65 τροφοδοσία 230 V AC, 50/60 Hz
Download PDF
12.
GIA2000
Ψηφιακά ενδεικτικά όργανα πίνακος , τύπος ,GHM GROUP ,GIA 2000 ,4 ψηφίων 13mm ,διαστάσεις 48Χ96mm,''MULTI INPUT'' ( mA ,V , PT100, K , J , R , S ,T ) , σύνδεση μέχρι καί 240 αισθητήρων μέσω συστήματος EASY Bus ,σειριακή έξοδο RS 232, IP54/ 65, τροφοδοσία 230 V AC, 50/60 Hz
Download PDF
13.
GIR230
Ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος , GHM GROUP ,τύπος GIA 230 4 ψηφίων 10mm,διαστάσεις 24 Χ48 mm,σέ 5 διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με το σήμα εισόδου (mA , PT , TC ,FR, NTC), IP 54/65 , 2 πλήρως προγραμματιζόμενες εξόδοι ρελέ (ALARM) ,τροφοδοσίας 230V, 50/60Hz,
Download PDF
14.
GIA20 EB
Ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος ,GHM GROUP, τύπος GIA 20EB 4 ψηφίων 10mm,διαστάσεις 24 Χ48 mm, ''MULTI INPUT'' ( mA ,V , PT100, K , J , R , S κλπ) Acc.0,2%, IP 54/65 , 2 πλήρως προγραμματιζόμενες εξόδοι ρελέ (ALARM) τροφοδοσίας 9 εώς 28 VDC
Download PDF
15.
GIA2448
Ψηφιακά ενδεικτικά όργανα πίνακος, GHM GROUP , τύπος GIA 2448, 3 1/2 ψηφίων 10mm, διαστάσεις 24Χ48 mm,σήμα εισόδου mV , V , 4...20mA , Acc.0,2% ,IP54/65 τροφοδοσία 12 ή 24V AC/DC
Download PDF
16.
GIA0420N
Ψηφιακά ενδεικτικά-ρυθμιστικά όργανα πίνακος , GHM GROUP, τύπος GIA 0420 ,4 ψηφίων 10 mm,διαστάσεις 24Χ48 mm ,σήμα εισόδου 4...20mA ,Acc. 0,2% , IP54/65 2 πλήρως προγραμματιζόμενες εξόδοι ρελέ (ALARM) τροφοδοσία .
Download PDF
17.
TRM 138
Πίνακας μέτρησης και ελέγχου θερμοκρασίας, AKYTEC, τύπος TRM 138 , διαστάσεις 169 x 144 mm. Δυνατότητα σύνδεσης 8 αισθητήρων ταύτοχρονα,'MULTI INPUT'' ( mA ,V, PT100, K , J , R , S κλπ ),σύνδεση με Η/Υ
Download PDF
18.
DI 25
Ψηφιακά όργανα πίνακος WIKA, τύπος DI-25 ,4 ψηφίων 16mm,διαστάσεις 48Χ96mm,,''MULTI INPUT'' ( mA ,V , PT100, K , J , R , S κλπ ) Acc.0,2%, IP 66, 2 ή 3 πλήρως προγραμματιζόμενες εξόδοι ρελέ (ALARM), τροφοδοσία 100...240V AC ή 24V AC/DC
Download PDF
espa banner greek