Αντλίες πίεσης θετικής – αρνητικής (κενού)
Description
Downloads
01.
P4
Πνευματικές χειραντλίες ελέγχου μανομέτρων χαμηλών περιοχών  μέτρησης σε mBar τύπος P4 του οίκου SIKA Γερμανίας
Download PDF
02.
P
Συσκευές φορητές ( Αντλίες Χειρός ), ελέγχου οργάνων μέτρησης πίεσης,  SIKA Γερμανίας, τύπος Pxxx, περιοχές μέτρησης : -0,95 bar ... +60 bar
έως 0...+1000 ba
Download PDF
03.
CPP 30
Συσκευές φορητές ( Αντλίες Χειρός ), ελέγχου οργάνων μέτρησης πίεσης,
WIKA Γερμανίας, τύπος CCP 30, περιοχή μέτρησης : - 0,95 bar ... +35 bar.
Download PDF
04.
CPP7-H
Pneumatic hand test pump from WIKA Germany
Download PDF
Πρότυπα μανόμετρα μηχανικά – ψηφιακά
Description
Downloads
05.
D
Πρότυπα  μανόμετρα ψηφιακά SIKA Γερμανίας, τύπος D, διαμέτρος Φ80  mm,
περιοχές μέτρησης :-1...+3 bar ... 0...+1000 bar - acc. 0,10%, σύνδεσμος G1/4B.       Δυνατότητα καταγραφής δεδομένων & σύνδεσης με H/Y.
Διατίθενται καί σε έκδοση αντιεκρικτικού τύπου (Ex nA IIB T6 per ATEX)
Download PDF
06.
CT 11.01
Πρότυπα μανόμετρα φορητά ψηφιακά, WIKA Γερμανίας, τύπος CPH6200,       περιοχές μέτρησης : 0...+100 mbar ... 0...+1000 bar - acc. 0,2%,.
Δυνατότητα καταγραφής δεδομένων & σύνδεσης με H/Y
Download PDF
07.
CT 09.01
Πρότυπα μανόμετρα ψηφιακά, WIKA Γερμανίας, τύπος CPG500, γενικής χρήσης , κατάλληλα για  υγρά & αέρια, διαμέτρος Φ90 mm, περιοχές μέτρησης : -1 ... +20 0...1000 bar - acc.0,25%, σύνδεσμος G1/4B.
Download PDF
08.
PE 81.66
Πρότυπα μανόμετρα ψηφιακά, WIKA Γερμανίας, τύπος DG-10, γενικής χρήσης , κατάλληλα για  υγρά & αέρια, διαμέτρος Φ80 mm, περιοχές μέτρησης : 0...+2 ... 0...+600 bar - acc.0,5%, σύνδεσμος G1/4B
Download PDF
09.
PM 03.03
WIKA ,τύπος 342.11 Φ250mm, περιοχές μέτρησης 0...+1,0 - 0...+1600bar, Acc. 0,1%
Download PDF
10.
PM 03.01
WIKA ,τύπος 312.20 Φ160mm, περιοχές μέτρησης 0..+0,6 - 0...+600bar, Acc.0,6%
Download PDF
Πρότυπα μανόμετρα στήλης
Description
Downloads
11.
Mercury and water column
Πρότυπα μανόμετρα στήλης  νερού ή υδράργυρου, GIUSSANI Ιταλίας,
θετικής πίεσης ή αρνητικής (κενού), μέγιστη μετρητική ικανότητα 2000 mm ή έως
2050 mbar - acc. : 0,1% (υδράργυρος) ή 0,2% (νερό).
Download PDF
Συσκευές ελέγχου πνευματικών οργάνων
Description
Downloads
12.
BTC2P
Συσκευές ελέγχου πνευματικών οργάνων,GIUSSANI Ιταλίας,τύπος TC2P, διαστάσεις 460Χ350Χ190 mm ακρίβεια 0,25%,περιοχή μέτρησης: -500 mmHg...+2 bar.
Download PDF
Συσκευές ελέγχου νεκρού βάρους για όργανα πίεσης
Description
Downloads
13.
CT 31.01
Συσκευή ελέγχου πίεσης με βάρη (Dead Weight Tester) WIKA , τύπος CPB5000,περιοχές μέτρησης: 0...100 bar (πνευματική) 0...+1000 bar (υδραυλική) Acc. 0,015% ή 0,008 %
Download PDF
Τράπεζες ελέγχου οργάνων πίεσης
Description
Downloads
14.
CT 91.11
Παροχή πίεσης για ρύθμιση,δοκιμές και βαθμονόμηση όλων των οργάνων πίεσης
Download PDF
Εργαλεία και συσκευές ρύθμισης οργάνων πίεσης
Description
Downloads
15.
Calibration tools service
Εργαλεία και συσκευές ρύθμισης οργάνων πίεσης.
Download PDF
espa banner greek