Με ηλεκτρικές ενολές “ON_OFF”- πιεσοστάτες
Description
Downloads
01.
PGS11
Ανοξείδωτο κέλυφος (κάθετα ή οριζόντια) WIKA,τύπος PGS11 Φ40-50, με ρυθμιζόμενη επαφή (Μεταξύ 10 & 90% του εύρους τις κλίμακας),τύπος επαφής ΝC ή ΝΟ, IP41, περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0..+400bar, Acc.1.6 / 2.5%.
Download PDF
02.
PGS10
Πλαστικο κέλυφος (κάθετα ή οριζόντια) WIKA,τύπος PGS10 Φ40-50, με ρυθμιζόμενη επαφή (Μεταξύ 10 & 90% του εύρους τις κλίμακας),τύπος επαφής ΝC ή ΝΟ, IP41, περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0..+400bar, Acc.2,5%.
Download PDF
03.
DPGS 43.1x0
Διαφορίκα μανόμετρα, εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα,WIKA,τύπος DPGS 43.1x0 κάθετα Φ100-160, με ρυθμιζόμενες επαφες ,IP54, περιοχές μέτρησης Δp 0 ... 16 mbar - 0 ... 25 bar Acc.1,6%. Διατίθεται  καί σε έκδοση EEx
Download PDF
04.
DPS40
Διακόπτης διαφόρικης πίεσης  WIKA,τύπος DELTA - switch-DPS40, (κάθετα ή οριόντια),Φ100,δύο ρυθμιζόμενοι μικροδιακόπτες (Μicro switch) ,IP54, περιοχές μέτρησης Δp 0...+250mbar - 0...+25bar, μέγιστη περιόχη λειτουργείας 25 Bar ,Acc.2,5%(Δp)
Download PDF
05.
DPGS40
Διαφορίκα μανόμετρα WIKA,τύπος DELTA -comb-DPGS40 (κάθετα ή οριόντια),Φ100,δύο ρυθμιζόμενοι μικροδιακόπτες (Μicro switch) ,IP65, περιοχές μέτρησης Δp 0...+250mbar - 0...+6bar ,μέγιστη περιόχη λειτουργείας  25 Bar ,Acc.2,5%(Δp)
Download PDF
06.
PGS 23
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα (κάθετα ή οριόντια) WIKA,τύπος PGS21 Φ100-160, ρυθμιζόμενες επαφες (Μέχρι καί 4),IP65, περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0..+1600bar, Acc.1%.Διατίθεται  καί σε έκδοση EEx
Download PDF
07.
PGS 21
Ανοξείδωτο κέλυφος (κάθετα ή οριόντια) WIKA,τύπος PGS21Φ40-50, προεπιλεγμένο σημείο επαφής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη, τύπος επαφής ΝC ή ΝΟ, IP65, περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0..+400bar, Acc.1.6 / 2.5%
Download PDF
Με ενσωματωμένο μεταδότη – εξοδος 4/20mA
Description
Downloads
08.
APGT43
Μανόμετρα IntelliGAUGE  εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα κάψουλας, WIKA,τύπος APGT 43 ,περιοχές μέτρησης 0...2,5mbar -  0...100mbar,με  έξοδο 4-20mA.
Διατίθεται  καί σε έκδοση έκδοση EEx
Download PDF
09.
A2G15
Μανόμετρά WIKA,τύπος A2G15 "air2guide",πολύ χαμηλής διαφορικής πιέσης περιοχές μέτρησης 0...50Pa - 0...12500Pa, με εξοδο  4-20mA.
Download PDF
10.
DPGT40
Μεταδότης διαφορικής πίεσης WIKA,τύπος 891.34.2198 "DELTA -trans", περιοχές μέτρησης 0...0,16 - 0...25bar μέγιστη στατική πίεση 25 bar εξοδος 4-20mA.
Download PDF
11.
PGT43HP
Μανόμετρα IntelliGAUGE εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA,τύπος PGT 43 περιοχές μέτρησης 0...+16mbar-0...+40bar προστασ.από υπερπίεση έως 400bar,με  έξοδο 4-20mA
Download PDF
12.
PGT23.063
Μανόμετρα IntelliGAUGE  εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA,τύπος PGT 23 περιοχές μέτρησης 0...1bar -  0...1000bar,με  έξοδο 4-20mA.
Download PDF
13.
PGT23
Μανόμετρα IntelliGAUGE  εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA,τύπος PGT 23, περιοχές μέτρησης 0...0,6bar -  0...1600bar,με έξοδο 4-20mA, διατίθεται καί σε  έκδοση EEx.
Download PDF
14.
DPGT43 HP1x0
Μανόμετρα IntelliGAUGE  εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα,διαφορικής πίεσης WIKA,τύπος DPGT 43, περιοχές μέτρησης : -0...60mbar-0...40bar-στατ.πίεση έως 400bar 4-20mA. Διατίθεται  καί σε έκδοση έκδοση EEx
Download PDF
15.
PGT63HP
Μανόμετρα IntelliGAUGE εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα, απόλυτης πίεσης WIKA,τύπος PGT63HP ,περιοχές μέτρησης 0...25mbarAbs-0...25barAbs,με έξοδο 4-20mA.
Διατίθεται  καί σε έκδοση έκδοση EEx
Download PDF
16.
DPT-10
Μεταδότης διαφορικής πίεσης WIKA,τύπος DPT-10,περιοχές μέτρησης 0...6mbar-0...25bar Στατική πίεση 40bar εξοδος4-20mA  με πιστοποιιτικό GL. ,Διατίθεται  καί σε έκδοση εκδοση EEx
Download PDF
Ηλεκτρικές εντολές “ON-OFF”
Description
Downloads
17.
AC 08.01
Διακόπτες ηλεκτρικών επαφών σέ διαφόρους τύπους , όπως: Μοντέλο 821, μαγνητική επαφή ακαριαίας δράσης Μοντέλο 831, επαγωγική επαφή Μοντέλο 830 E, ηλεκτρονική επαφή κ.λ.π
Download PDF
espa banner greek