Μανόμετρα κοινά
Description
Downloads
01.
PM 02.01
Χαλύβδινο κέλυφος ορειχάλκινος μηχανισμός (κάθετα ή οριζόντια) WIKA,τύπος 212.20  Φ100-160mm, περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0...+600bar, Acc.1%
Download PDF
02.
PM 02.17
Χαλύβδινο κέλυφος WIKA,τύπος 211.11 ορειχάλκινα βρεχόμενα μέρη - 231.11ανοξείδωτα βρεχώμενα μέρη, κάθετα Φ250mm περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0...+1000bar, Acc.1%
Download PDF
03.
PM 01.10
Πλαστικο κέλυφος οριζόντιο για ανάρτηση σε πίνακα με CLAMP WIKA,τύπος 111.16 Φ40-50-63mm,περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0..+400bar Acc.2,5%
Download PDF
04.
PM 01.09
Πλαστικό κέλυφος οριζόντια  WIKA,τύπος 111.12 Φ40-50-63-80-100mm περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0..+400bar, Acc.2,5%
Download PDF
05.
PM 01.17
WIKA,τύπος 111.12 Οριζόντια Φ27m Περιοχές μέτρησης 0...+4 - 0...+400bar,Acc.4%
Download PDF
06.
PM 01.01
Πλαστικο κέλυφος(κάθετα ή οριζόντια) WIKA,τύπος 111.10  Φ40-50-63-80-100-160mm, περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0..+400bar, Acc.2,5%
Download PDF
Μανόμετρα γλυκερίνης κοινά
Description
Downloads
07.
PM 02.12
Αντικραδασμικής προστασίας,κέλυφος ανοξείδωτο μηχανισμός και βρεχόμενα μέρη ορειχάλκινα (κάθετα ή οριζόντια) Φ50-63-100mm, WIKA,τύπος 213.53, περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0...+1000bar Acc. 1,6%(Φ50-63mm) 1%(Φ100mm),με πιστοποιιτικό GL για ναυτιλιακή χρήση
Download PDF
08.
PM 02.06
Αντικραδασμικής προστασίας,κέλυφος συμπαγές ορειχάλκινο Βαρέως Τύπου (κάθετα ή οριζόντια) Φ63-100mm, WIKA,τύπος 213.40, περιοχές μέτρησης 0...+0,6-0...1000barhttp://en-co.wika.de/upload/DS_PM0206_GB_3692.pdf
Download PDF
09.
PM 01.08
Αντικραδασμικής προστασίας, κέλυφος ανοξείδωτο μηχανισμός και βρεχόμενα μέρη ορειχάλκινα (κάθετα ή οριζόντια),Φ40-80-100mm,WIKA,τύπος 113.53, περιοχές μέτρησης 0...+1 - 0...+400bar Acc. 2,5%(Φ40mm) 1,6%(Φ80-100mm)
Download PDF
10.
PM 01.04
Αντικραδασμικής προστασίας,κέλυφος πλαστικό(κάθετα η οριζόντια), Φ40-50
63mm, WIKA ,τύπος 113.13, περιοχές μέτρησης 0...+1-0...+400bar Acc.2,5%.
Download PDF
Μανόμετρα οξυγόνου – ασετυλίνης – argon
Description
Downloads
11.
PM 02.02
Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα (κάθετα ή οριζόντια) WIKA ,τύπος 232.50 Φ63-100-160mm , περιοχές -1...1600bar, Acc.1%.Διατίθεται καί σε έκδοση EEx.
Download PDF
12.
PM 01.03
WIKA ,τύπος 111.11 κατά ISO 5171 (κάθετα ή οριζόντια) Φ40-50-63mm ,περιοχές μέτρησης 0...400bar, Acc.2,5%
Download PDF
13.
PM 02.04
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα Safety version (κάθετα ή οριζόντια) WIKA ,τύπος 232.30 Φ63-100-160mm ,περιοχές μέτρησης -1...1600bar, Acc.1%.Διατίθεται καί σε έκδοση EEx.
Download PDF
Μανόμετρα εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα-υψ πιέσεων >/= 2500 Bar
Description
Downloads
14.
PM 02.15
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα κάθετα  Safety version WIKA, τύπος 232.36 & 233.36 (Αντικραδασμικής προστασίας).Υψηλής προστασίας από υπερπίεση, Φ100-160mm ,IP 65, περιοχές : -1...+40bar Acc.1%
Διατίθεται καί σε έκδοση EEx.
Download PDF
15.
PM 02.09
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα Safety version WIKA ,Πολύ υψηλών πιέσεων ,τύπος 222.30 & 223.30 (Αντικραδασμικής προστασίας) , Φ160mm,IP 65,  κάθετα περιοχές : 0...+2000bar - 0...+7000bar Acc.1%
Download PDF
16.
PM 01.05
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα (κάθετα ή οριζόντια) WIKA, τύπος 131.11, Φ40-50
63mm ,IP 54,περιοχές : -1...1000bar Acc.2,5%
Download PDF
17.
PM 02.02
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα (κάθετα ή οριζόντια) WIKA, τύπος 232.50 & 233.50 (Αντικραδασμικής προστασίας),Φ63-100-160mm,IP 65,περιοχές : -1...1600bar Acc.1%,με πιστοποιιτικό GL για ναυτιλιακή χρήση
Download PDF
18.
PM 02.04
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα (κάθετα ή οριζόντια) Safety version WIKA, τύπος 232.30 233.30 (Αντικραδασμικής προστασίας),Φ63-100-160mm, IP 65,περιοχές -1...1600bar Acc.1%
Download PDF
Μανόμετρα πνευματικά (Receivers) περιοχές 3…15psi – 0,2…1bar – 0…100% (γραμμικές κλίμακες)
Description
Downloads
19.
PM 02.02
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα  (κάθετα ή οριζόντια) WIKA ,τύπος 232.50 Φ63-100-160mm ,περιοχές μέτρησης 3…15psi - 0,2…1bar - 0...100%, Acc.1%.Διατίθεται καί σε έκδοση EEx
Download PDF
20.
PM 02.07
Ορθογώνιας διατομής WIKA,τύπος 214.11ορειχάλκινα βρεχόμενα μέρη -234.11 ανοξείδωτα βρεχώμενα μέρη,144x72 - 144x144 - 96x96mm , περιοχές μέτρησης 3…15psi - 0,2…1bar - 0...100%,Acc.1,6%
Download PDF
21.
PM 02.07
Ορθογώνιας διατομής WIKA,τύπος 214.11ορειχάλκινα βρεχόμενα μέρη -234.11 ανοξείδωτα βρεχώμενα μέρη,72x72 - 96x96mm, περιοχές μέτρησης 3…15psi - 0,2…1bar - 0...100%,Acc.1,6%
Download PDF
22.
PM 02.01
Ανοξείδωτο κέλυφος ορειχάλκινος μηχανισμός (κάθετα ή οριζόντια) WIKA,τύπος 212.20  Φ100-160mm, περιοχές μέτρησης 3…15psi - 0,2…1bar - 0...100%, Acc.1%
Download PDF
Μανόμετρα τετραγωνικής & ορθογώνιας διατομής
Description
Downloads
23.
PM 02.07
Ορθογώνιας διατομής WIKA,τύπος 214.11 ορειχάλκινα βρεχόμενα μέρη -234.11 ανοξείδωτα βρεχώμενα μέρη,144x72 - 144x144 - 96x96mm, περιοχές μέτρησης 0,6...1000bar  & 0,2...1bar (γραμμική κλίμακα) Acc.1%
Download PDF
24.
PM 02.07
Τετραγωνικής διατομής WIKA,τύπος 214.11 ορειχάλκινα βρεχόμενα μέρη -234.11 ανοξείδωτα βρεχώμενα μέρη,72x72 - 96x96mm, περιοχές μέτρησης 0,6...1000bar  & 0,2...1bar (γραμμική κλίμακα),Acc.1,6%
Download PDF
Μανόμετρα πρότυπα ωρολογιακά
Description
Downloads
25.
PM 03.01
WIKA ,τύπος 312.20 Φ160mm, περιοχές μέτρησης 0..+0,6 - 0...+600bar, Acc.0,6%
Download PDF
26.
PM 06.09
Κάψουλας WIKA ,τύπος 610.20 Φ160mm, περιοχές μέτρησης 0...+10 - 0...+600mbar, Acc.0,6%
Download PDF
27.
PM 03.03
WIKA ,τύπος 342.11 Φ250mm, περιοχές μέτρησης 0...+1,0 - 0...+1600bar, Acc. 0,1%
Download PDF
28.
PM 03.05
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα με ή χωρίς γλυκερίνη WIKA ,τύπος 332.30 Φ160 mm, περιοχές μέτρησης  0..+0,6 - 0...+1600bar, Acc.0,6%.
Download PDF
29.
PM 03.02
Μανόμετρα WIKA ,τύπος 311.11 Φ250 mm, περιοχές μέτρησης 0..+0,6 - 0...+1600bar, Acc.0,6%
Download PDF
Μανόμετρα με χημικό διάφραγμα
Description
Downloads
30.
PM 04.09
Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα WIKA, τύπος 432.55 Φ100-160mm με χημικό διάφραγμα υγειινού τύπου,περιοχές μέτρησης 0 ... 0.6bar ... 0 ... 7bar, Acc.1,6%
Download PDF
31.
PM 04.12
Μανόμετρα δικτύου εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα "Flow through gauge" WIKA τύπος 432.25 Φ2'' με χημικό διάφραγμα  δικτύου
Download PDF
32.
PM 04.07
Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα με χημικό διάφραγμα WIKA, τύπος 432.56 Φ100-160mm περιοχές μέτρησης 0...+16mbar - 0...+40bar, Acc.1,6%
Download PDF
33.
PM 04.03
Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα WIKA, τύπος 432.50 Φ100-160mm, περιοχές μέτρησης 0...+16mbar - 0...+40bar Acc.1,6% με ή χωρίς γλυκερίνη.
Download PDF
34.
PM 04.02
Χαλύβδινο κέλυφος  WIKA, τύπος 422.12 Φ100-160mm, περιοχές μέτρησης  0...+16mbar - 0...+40bar Acc.1,6% με ή χωρίς γλυκερίνη.
Download PDF
Μανόμετρα απόλυτης πίεσης
Description
Downloads
35.
PM 05.01
Μανόμετρα WIKA,τύπος 516.1x απόλυτης πίεσης, Φ80mm,περιοχές μέτρησης: 0...+16mbar abs -0...16bar abs Acc.1,6%.
Download PDF
Μανόμετρα απόλυτης πίεσης ανοξείδωτα
Description
Downloads
36.
PM 05.02
Μανόμετρα απόλυτης πίεσης εξ ανοξείδωτα,WIKA,τύπος 532.51 Φ100-160mm, περιοχές μέτρησης 0...+25mbar abs-0...+25bar abs, Acc. 0,6-1-1,6-2,5 %
Download PDF
Μανόμετρα κάψουλας
Description
Downloads
37.
PM 06.09
Φ63-100-160mm (κάθετα ή οριζόντια)  WIKA,τύπος 610.20 ορειχάλκινα βρεχώμενα μέρη-630.20 ανοξείδωτα βρεχώμενα μέρη, περιοχές 0...+6mbar - 0...600mbar Acc.1,6%
Download PDF
38.
PM 06.04
Πρότυπα κάθετα WIKA,τύπος 612.11 Φ250mm, περιοχές μέτρησης 0...+6...mbar -  0...+400mbar Acc.0,1 & 0,25%.
Download PDF
39.
PM 06.12
Πλαστικό κέλυφος(κάθετα ή οριζόντια)  WIKA,τύπος 611.13 Φ50-63mm,  περιοχές μέτρησης 0...+60mbar -0...+1000mbar, Acc.2,5%
Download PDF
40.
PM 06.09
Πρότυπα (κάθετα ή οριζόντια)  WIKA,τύπος 610.20 Φ160mm περιοχές μέτρησης 0...+10mbar -  0...+600mbar, Acc.0,6%
Download PDF
41.
PM 06.05
Χαλύβδινο κέλυφος οριζόντια  WIKA,τύπος 614.11 ορειχάλκινα βρεχώμενα μέρη-634.11ανοξείδωτα βρεχόμενα μέρη, 72x72-96x96-144x144-144x72mm, περιοχές μέτρησης 0...+2,5mbar -0...+600mbar, Acc.1,6%
Download PDF
42.
PM 06.01
Χαλύβδινο κέλυφος (κάθετα ή οριζόντια)  WIKA,τύπος 611.10 ορειχάλκινα βρεχώμενα μέρη -631.10 ανοξείδωτα βρεχόμενα μέρη, Φ50-63mm, περιοχές μέτρησης 0...+25mbar -0...+600mbar, Acc.1,6%
Download PDF
Μανόμετρα κάψουλας ανοξείδωτα
Description
Downloads
43.
PM 06.03
Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα (κάθετα ή οριζόντια) WIKA,τύπος 632.50 Φ63-100-160mm,περιοχές μέτρησης 0...+2,5mbar - 0...+600mbar, Acc.1,6%.
Download PDF
44.
PM 06.09
Πρότυπα με ανοξείδωτα βρεχόμενα μέρη (κάθετα ή οριζόντια) WIKA,τύπος 630.20 Φ160mm,περιοχές μέτρησης 0...+10mbar -  0...+600mbar, Acc.0,6%.
Download PDF
45.
PM 06.05
Ορθογώνιας διατομής με ανοξείδωτα βρεχόμενα μέρη WIKA,τύπος 634.11 72x72-96x96-144x144-144x72mm περιοχές μέτρησης 0...+2,5mbar -0...+600mbar, Acc.1,6%.
Download PDF
46.
PM 06.01
Ανοξείδωτα βρεχόμενα μέρη (κάθετα ή οριζόντια) WIKA ,τύπος 631.10 Φ50-63mm περιοχές μέτρησης  0...+25mbar -0...+600mbar Acc.1,6%.
Download PDF
47.
PM 06.06
Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτα υψηλής προστασίας από υπερπίεση WIKA ,τύπος 632.51  Φ100-160mm,  περιοχές μέτρησης  0...100mbar, Acc.1,6%.
Download PDF
Μανόμετρα διπλά
Description
Downloads
48.
PM 07.01
Διπλά με συνδέσμους σε θέση V  WIKA ,τύπος 711.11 Φ100-160mm, περιοχές μέτρησης 0,6...+60bar ,Acc1,6%.
Download PDF
49.
PM 07.02
Διπλά με παράλληλους  συνδέσμους WIKA ,τύπος 711.11 Φ100-160mm περιοχές μέτρησης 0,6...+1000bar ,Acc1,6%.
Download PDF
Μανόμετρα διαφορικά
Description
Downloads
50.
PM 07.14
WIKA ,τύπος 700.01 έμβολο-700.02 με έμβολο και διάφραγμα ,Φ80mm,Περιοχές μέτρησης ΔΠ 0...+160 mbar - 0...+10bar, μέγιστη στατική πίεση 400bar, Acc 3% (5%)
Download PDF
51.
PM 07.20
WIKA ,τύπος DPG40 (κάθετα ή οριόντια) Φ100mm περιοχές μέτρησης ΔΠ 0...+0,25 - 0...+25bar Acc. 2,5% μέγιστη στατική πίεση 25bar. Διατίθεται καί σε έκδοση EEx
Download PDF
52.
PM 07.02
Διπλά διαφορικά μανόμετρα WIKA ,τύπος 711.12 ορειχάλκινα βρεχόμενα μέρη-731.12 ανοξείδωτα βρεχώμενα μέρη (παράλληλοι συνδεσμοι) Φ100-160mm περιοχές μέτρησης 0...+0,6 - 0...+100bar,Acc.1,6%
Download PDF
53.
PM 07.12
WIKA ,τύπος 716.05 (κάθετα ή οριόντια) Φ80mm, περιοχές μέτρησης ΔΠ 0...+16 - 0...+600mbar υψηλή προστασία από υπερπίεση εως 16 bar, Αcc. 2,5% (4%)
Download PDF
54.
PM 07.07
WIKA ,τύπος 716.11 ορειχάλκινα βρεχώμενα μέρη -736.11ανοξείδωτα βρεχόμενα μέρη(κάθετα ή οριόντια) Φ63-100-160mm,περιοχές μέτρησης ΔΠ 0...+1,6 - 0...+400mbar μέγιστη στατική πίεση 400mbar Acc.1,6%
Download PDF
Μανόμετρα διαφορικά ανοξείδωτα
Description
Downloads
55.
PM 07.03
Διπλά εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA,τύπος 732.18 (κάθετα ή οριόντια) Φ80-100mm, με ή χωρις γλυκερινη περιοχές μέτρησης -1...+40bar, Acc1,6%http://en-co.wika.de/upload/DS_PM0703_GB_21502.pdf
Download PDF
56.
PM 07.13
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA,τύπος 732.14 Φ100-160mm, περιοχές μέτρησης 0...+60mbar - 0...+40bar μέγιστη στατικη πίεση εως 400bar Acc.1,6% (732.14) - 2,5%(762.14)
Διατίθεται  καί σε έκδοση EEx
Download PDF
57.
PM 07.05
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA,τύπος 732.51 Φ100-160mm,περιοχές μέτρησης 0...+16mbar - 0...+40bar ,Acc 1,6%
Download PDF
58.
PM 07.07
Κάψουλας διπλά  WIKA,τύπος 736.11 (κάθετα ή οριόντια) Φ63-100-160mm, περιοχές μέτρησης 1,6...+400mbar, Acc1,6%
Download PDF
Μανόμετρα διαφορικά κλιματισμού
Description
Downloads
59.
PM 07.40
Διαφορίκα μανόμετρα WIKA Γερμαν'ιας,τύπος A2G-10,κάθετα,Φ110mm,πλαστίκο κέλυφος,IP 54, περιοχές 0 … 50 Pa - 0 … 12500 Pa -25 … +25 Pa to -1500 … +1500 Pa, Acc.3.0%
Download PDF
Μανόμετρα κεκλιμένα
Description
Downloads
60.
DPA
Μανόμετρα στήλης κεκλιμένα γία μέτρηση στατικής & διαφορικής πίεσης . Σώμα ακρυλίκο (PMMA) ,περιοχές μέτρησης 0...100pa εώς 0...500pa. Acc. ± 2,5%της ένδειξης,±10Pa
Download PDF
61.
PM 07.41
Διαφορίκα μανόμετρα κεκλιμένα WIKA , τύπος A2G-30,πλαστίκο πλαίσιο ABS, περιοχές μέτρησης 0 … 600 Pa, Acc.5 Pa / 25 Pa
Download PDF
Μανόμετρα στήλης τύπου “U”
Description
Downloads
62.
DPP
Μανόμετρα στήλης γία μέτρηση στατικής & διαφορικής πίεσης "WELL TYPE". Σώμα ακρυλίκο (PMMA) ,περιοχές μέτρησης 0...1Κpa εώς 0...5Kpa. Acc. ± 2,5% της ένδειξης,±10Pa
Download PDF
63.
U-tube
Μανόμετρα στήλης γία μέτρηση στατικής & διαφορικής πίεσης σχήματος "U" σέ μεταλλίκη & ξύλινη βάση. περιοχές μέτρησης εώς +/- 1500 mm
Download PDF
Μανόμετρα με μεγιστομετρικό δείκτη
Description
Downloads
64.
SP 09.03
Νέα εναλλακτική (συμπληρωματική) έκδοση ανοξείδωτου μανομέτρου WIKA – τύπος 23Χ.50.1Χ0 Τα μανόμετρα του τύπου αυτού είναι δυνατό να παράγονται πλέον με ενσωματωμένο σύστημα μη αναστρέψιμης εκ των υστέρων και ασφαλούς 100% αποτύπωσης αιφνίδιας υπέρβασης της προκαθορισμένης υπερπίεσης. Παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να ορίσει τη μέγιστη επιθυμητή πίεση λειτουργίας κατά την παραγγελία. Το μανόμετρο παραδίδεται με ειδικό μεγιστομετρικό δείκτη, ο οποίος συνδέεται με τον κυρίως δείκτη και με αντίστοιχη κόκκινη περιοχή ένδειξης υπερπίεσης στον πίνακα. Σε περίπτωση που η προκαθορισμένη υπερπίεση ξεπεραστεί, ο μεγιστο-μετρικός δείκτης ασφαλίζει μόνιμα και με ασφαλεια 100% στην κόκκινη περιοχή, καταδεικνύοντας το μέγεθος της συγκεκριμένης υπέρβασης. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η διαφορά λειτουργίας μεταξύ του νέου ασφαλιζόμενου και του κοινού μεγιστομετρικού δείκτη, όπου η ένδειξη είναι δυνατόν να αλλοιωθεί - εκ των υστέρων - από εξωγενείς παράγοντες, όπως κραδασμοί ή παρέμβαση.
Download PDF
espa banner greek