Διαφράγματα κοινά
Description
Downloads
01.
990.36
WIKA ,τύπος 990.36 μικρής διαμέτρου επίπεδο διάφραγμα στο άκρο του σπειρώματος του συνδέσμου,περιοχές μέτρησης 0...10 - 0...600 bar
Download PDF
02.
990.10
Εξ oλοκλήρου ανοξείδωτα WIKA , τύπος  990.10,περιοχές μέτρησης 0...0,6 - 0...600 bar
Download PDF
Διαφράγματα πλαστικά
Description
Downloads
03.
990.31
Διαφράγματα πλαστικά WIKA,τύπος 990.31 περιοχές μέτρησης 0...10bar στους 20 C
Download PDF
Διαφράγματα επιμήκη
Description
Downloads
04.
970.10
Διαφράγματα WIKA,τύπος 970.10 ,επιμήκη κατάλληλα γιά ετερογενή ρευστά & πιέσεις εως 1600 bar
Download PDF
Διαφράγματα υγιεινού τύπου
Description
Downloads
05.
PG43SA-S, NS 100
The model PG43SA-S diaphragm pressure gauge by WIKA has been specifically designed for the requirements of sanitary applications
Download PDF
06.
990.22
WIKA,τύπος 990.22-990.52 ή 990.53 ή 990.41 με σύνδεσμο εφαρμογής για CLAMP υγειινού τύπου  περιοχές μέτρησης 0...1 - 0...25 & 40bar.
Download PDF
07.
990.18...
WIKA,τύπος 990.18 ή 990.19 ή 990.20 ή 990.21 με συνδέσμους κατά DIN 11851-SMS-IDF & APV-RJT, περιοχές μέτρησης 0...1- 0...25 & 40bar.
Download PDF
Διαφράγματα υγιεινού τύπου Varivent
Description
Downloads
08.
990.24
WIKA,τύπος 990.24  με σύνδεσμο VARIVENT ,περιοχές μέτρησης 0...1 ...0...25bar
Download PDF
Διαφράγματα ομογενοποιητών
Description
Downloads
09.
990.30
Διαφράγματα ομογενοποιητών ανοξείδωτα WIKA, τύπος  990.30, PN 600
Download PDF
Διαφράγματα δικτύου
Description
Downloads
10.
981.22... 52
WIKA,τύπος 981.22 ή 981.52 ή 981.53 με συνδέσμους για CLAMP υγειινού τύπου Tri-clamp-DIN 32 676-ISO 2852, περιοχές 0...0,6 - 0...25 & 40bar.
Download PDF
11.
981.18 ...21
WIKA,τύπος 981.18 ή 981.19 ή 981.20 ή 981.21 με συνδέσμους αρσενικούς  υγειινού τύπου DIN 11851-IDF- SMS & APV-RJT ,περιοχές μέτρησης 0...1 - 0...25 & 40bar
Download PDF
espa banner greek