Ροόμετρα υπερήχων μόνιμης τοποθέτησης, τύπου U1000,MICRONICS Αγγλίας, κατάλληλο για σωλήνες διατομής από DN25mm….DN115mm

espa banner greek