Νέα εναλλακτική (συμπληρωματική) έκδοση ανοξείδωτου μανομέτρου WIKA – τύπος 23Χ.50.1Χ0
Τα μανόμετρα του τύπου αυτού είναι δυνατό να παράγονται πλέον με ενσωματωμένο σύστημα μη αναστρέψιμης εκ των υστέρων και ασφαλούς 100% αποτύπωσης αιφνίδιας υπέρβασης της προκαθορισμένης υπερπίεσης.
Παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να ορίσει τη μέγιστη επιθυμητή πίεση λειτουργίας κατά την παραγγελία. Το μανόμετρο παραδίδεται με ειδικό μεγιστομετρικό δείκτη, ο οποίος συνδέεται με τον κυρίως δείκτη και με αντίστοιχη κόκκινη περιοχή ένδειξης υπερπίεσης στον πίνακα. Σε περίπτωση που η προκαθορισμένη υπερπίεση ξεπεραστεί, ο μεγιστο-μετρικός δείκτης ασφαλίζει μόνιμα και με ασφαλεια 100% στην κόκκινη περιοχή, καταδεικνύοντας το μέγεθος της συγκεκριμένης υπέρβασης.
Στο σημείο αυτό βρίσκεται η διαφορά λειτουργίας μεταξύ του νέου ασφαλιζόμενου και του κοινού μεγιστομετρικού δείκτη, όπου η ένδειξη είναι δυνατόν να αλλοιωθεί – εκ των υστέρων – από εξωγενείς παράγοντες, όπως κραδασμοί ή παρέμβαση.

espa banner greek