Φορητά ψηφιακά παχύμετρα επιστρώσεων,τύπος QUANIX 4200-4500,σε σιδηρούχα ή μη σιδηρούχα υποστρώματα,, περιοχές μέτρησης 0…3000 μm

espa banner greek