Πιεσοστάτες / πρεσοστάτες WIKA ,τύπος PSM01  περιοχή μέτρησης 0,2 … +2 bar … 40… +400 bar, acc. 2%, σύνδεσμος G 1/8, G 1/4, 1/8 NPT, 1/4 NPT.

espa banner greek